Privacy

Krachtens artikel 13 van het D.LGS. N.196 / 2003 - Code betreffende de bescherming van persoonsgegevens. De verstrekte persoonlijke gegevens worden als volgt behandeld:

DOEL VAN DE BEHANDELING

Het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens gebeurt:

 • voor de ontwikkeling van interne statistieken;
 • voor de uitgifte van offertes en aanbiedingen aan actieve en / of potentiële klanten;
 • voor het verzenden van commerciële informatie over zijn bedrijf naar actieve en / of potentiële klanten;
 • voor de uitwisseling van communicatie met betrekking tot de economische, administratieve en commerciële activiteiten van het bedrijf - per telefoon, post, verzender, fax, e-mail en via delen van de website;
 • om te voldoen aan de verplichtingen die zijn vastgelegd door wet- en regelgeving, gemeenschapswetgeving, burgerlijke en fiscale wetgeving.

VERWERKENDE METHODEN

Het verwerken van gegevens voor de bovengenoemde doeleinden:

 • wordt uitgevoerd door bewerkingen of complexen van bewerkingen aangegeven door art. 4 van wetgevingsdecreet nr. 196/2003;
 • wordt uitgevoerd met elektronische middelen die geschikt zijn voor het garanderen van veiligheid en vertrouwelijkheid;
 • wordt uitgevoerd door de beheerders van deze site of door personeel dat rechtstreeks door deze is aangesteld.

DATACONFERENTIE

Het verstrekken van de gevraagde gegevens blijft volledig optioneel, behalve zoals bepaald in het volgende punt.

WEIGERING OM DE GEGEVENS TE VERZENDEN

Elke weigering om persoonlijke gegevens door betrokkenen te verstrekken, maakt het onmogelijk om de diensten te voltooien die verband houden met het noodzakelijke verzenden van persoonlijke gegevens.

COMMUNICATIE EN DIFFUSIE VAN GEGEVENS

De verzamelde gegevens kunnen worden gecommuniceerd en verspreid onder het personeel dat is belast met het beheer van de site en met het onderhoud ervan, die verantwoordelijk is voor deze procedure of, in elk geval om redenen van service, hierbij betrokken is zonder de toestemming van de belanghebbende partij;

RECHTEN VAN BELANGHEBBENDEN

art. 13 van het wetsbesluit. 196/2003, erkent de volgende rechten voor de belanghebbende partij:

 • het recht op informatie over het al dan niet bestaan van de gegevens die hem betreffen, zelfs indien deze nog niet zijn vastgelegd, en hun communicatie in begrijpelijke vorm (artikel 7, lid 1), hun oorsprong (artikel 7, alinea 2, letter a), de doeleinden en methoden van verwerking (artikel 7, lid 2, letter b), de logica die wordt toegepast in het geval van verwerking uitgevoerd met behulp van elektronische instrumenten (artikel 7, lid 2, letter c);
 • het recht op informatie over de identificatiegegevens van de eigenaar, van de beheerder (artikel 7, lid 2, letter d) en van de vertegenwoordiger (artikel 5, lid 2);
 • het recht op informatie over de onderwerpen en de categorieën van onderwerpen aan wie de gegevens kunnen worden medegedeeld of die bekend kunnen worden als eigenaars, managers of verantwoordelijke personen (artikel 7, lid 2, letter e);
 • het recht op actualisering, rectificatie of, indien daarin geïnteresseerd, integratie van de gegevens (artikel 7, lid 3, letter a);
 • het recht op annulering, transformatie in anonieme vorm of blokkering van gegevens die zijn verwerkt in strijd met de wet, met inbegrip van die waarvan het behoud niet noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of vervolgens verwerkt (art. 7, lid 3, letter b);
 • het recht op verkrijging van de verklaring dat de in artikel 7, lid 3, letters a) en b) van de wet genoemde verrichtingen, ook met betrekking tot hun inhoud, onder de aandacht zijn gebracht van degenen aan wie de gegevens zijn meegedeeld of verspreid, behalve in het geval dat deze nakoming onmogelijk blijkt te zijn of een gebruik van middelen in zich draagt die kennelijk onevenredig zijn aan het beschermde recht (artikel 7, lid 3, letter c);
 • het recht om zich geheel of gedeeltelijk te verzetten tegen de verwerking van gegevens om redenen van legitimiteit en met het doel reclame- of direct verkoopmateriaal of marktonderzoek of commerciële communicatie te verzenden (artikel 7, lid 4, brieven aan ) en b);
 • recht op vergoeding van schade veroorzaakt door het effect van de verwerking van persoonsgegevens (artikel 15);
 • het recht om een beroep te doen op de gerechtelijke autoriteit of de Garant om de hierboven genoemde rechten te doen gelden (artikelen 141 en 145).

COOKIEBELEID

Raadpleeg de uitgebreide informatie voor meer informatie over het cookiebeleid dat op deze site wordt toegepast.

GOOGLE ANALITYCS

De site gebruikt Google Analitycs voor toegangscontrole. De verzamelde informatie op Google Analitycs wordt uitsluitend in geaggregeerde vorm gebruikt en biedt geen traceerbaarheid van gebruikers, behalve voor algemene geolocatie. Sommige van de verzamelde gegevens, zij het alleen in geaggregeerde vorm, worden beschikbaar gesteld aan Google Analitycs voor de verbetering van diensten en voor de vergelijkende analyse. Om sitebezoekers meer keuze te bieden over hoe gegevens worden verzameld uit Google Analytics, is de invoegtoepassing voor opt-out van Google Analytics beschikbaar. De invoegtoepassing communiceert met Google Analytics JavaScript (ga.js) om aan te geven dat informatie over websitebezoeken niet naar Google Analytics mag worden verzonden.

Google Analytics, actief op deze site, maakt gebruik van directe cookies om bezoekersinteracties bij te houden. Deze cookies worden gebruikt om informatie op te slaan, zoals wanneer het huidige bezoek plaatsvond, of de bezoeker eerder toegang tot de site had en wat de site de bezoeker naar de webpagina heeft doorverwezen. Browsers delen geen informatie die is verzameld van cookies tussen verschillende domeinen.

EIGENAAR EN MANAGER VAN GEGEVENSVERWERKING

Eigenaar en manager van gegevensverwerking:

Naam en Achternaam:

Adres: Contrada Cimillia - Punta Fram 91017 - Pantelleria (Sicilië)

Tel.: 0923 916663 333 1706237

Email: info[at]hotelsuvaki.it

Boek tegen de beste prijs